Hvor i all verden: Santana på Madeira

Dette er et tradisjonelt hus i distriktet Santana på Madeira i Atlanterhavet. Madeira er en autonom region i Portugal, og en av EUs yttergrenser.